Modal Survey بسیاری از نمودار ها و گزینه ها را برای نمایش نتایج نظرسنجی فراهم می کند. همه آنها را می توان به یک سوال مشخص فیلتر کرد و یا به سادگی همه آرا را نمایش داد.

کدام یک از فعالیت های زیر جزء فعالیت های مورد علاقه شما در خانه می باشد؟

خواندن 16 / 69

0%

فیلم 36 / 69

0%

شطرنج 3 / 69

0%

بازی های کامپیوتری 8 / 69

0%

متفرقه 6 / 69

0%

آیا به ورزش کردن علاقه دارید؟

بله 49 / 61

0%

خیر 12 / 61

0%

از شغلم متنفرم

خیر 43 / 59

0%

بله 16 / 59

0%

کدام یک از فعالیت های زیر جزء فعالیت های مورد علاقه شما در بیرون از خانه می باشد؟

پیاده روی 19 / 59

0%

ورزش کردن 21 / 59

0%

استراحت در ساحل 8 / 59

0%

متفرقه 11 / 59

0%

تعداد افرادی که می شناسم ...

کم 10 / 56

0%

یه چند نفری 24 / 56

0%

خیلی 22 / 56

0%

وقتی به کار می روید چه احساسی دارید؟

همیشه خوشحال 16 / 53

0%

گاهی خوشحال 28 / 53

0%

همیشه ناراحت 5 / 53

0%

گاهی ناراحت 4 / 53

0%

همیشه میدانم که با افراد مختلف چگونه صحبت کنم ...

بله 31 / 50

0%

خیر 19 / 50

0%

عاشق شغلم هستم ...

بله 43 / 49

0%

خیر 6 / 49

0%

در مواقعی که در خانه هستم ، کسل نیستم ...

همیشه 12 / 48

0%

گاهی 31 / 48

0%

هیچ وقت 5 / 48

0%