Modal Survey بسیاری از نمودار ها و گزینه ها را برای نمایش نتایج نظرسنجی فراهم می کند. همه آنها را می توان به یک سوال مشخص فیلتر کرد و یا به سادگی همه آرا را نمایش داد.

کدام یک از فعالیت های زیر جزء فعالیت های مورد علاقه شما در خانه می باشد؟

خواندن 6 / 32

0%

فیلم 18 / 32

0%

شطرنج 1 / 32

0%

بازی های کامپیوتری 4 / 32

0%

متفرقه 3 / 32

0%

آیا به ورزش کردن علاقه دارید؟

بله 23 / 28

0%

خیر 5 / 28

0%

از شغلم متنفرم

خیر 19 / 27

0%

بله 8 / 27

0%

کدام یک از فعالیت های زیر جزء فعالیت های مورد علاقه شما در بیرون از خانه می باشد؟

پیاده روی 9 / 27

0%

ورزش کردن 9 / 27

0%

استراحت در ساحل 5 / 27

0%

متفرقه 4 / 27

0%

تعداد افرادی که می شناسم ...

کم 3 / 26

0%

یه چند نفری 12 / 26

0%

خیلی 11 / 26

0%

وقتی به کار می روید چه احساسی دارید؟

همیشه خوشحال 6 / 24

0%

گاهی خوشحال 14 / 24

0%

همیشه ناراحت 2 / 24

0%

گاهی ناراحت 2 / 24

0%

همیشه میدانم که با افراد مختلف چگونه صحبت کنم ...

بله 12 / 23

0%

خیر 11 / 23

0%

عاشق شغلم هستم ...

بله 19 / 23

0%

خیر 4 / 23

0%

در مواقعی که در خانه هستم ، کسل نیستم ...

همیشه 5 / 23

0%

گاهی 15 / 23

0%

هیچ وقت 3 / 23

0%