Modal Survey بسیاری از نمودار ها و گزینه ها را برای نمایش نتایج نظرسنجی فراهم می کند. همه آنها را می توان به یک سوال مشخص فیلتر کرد و یا به سادگی همه آرا را نمایش داد.

کدام یک از فعالیت های زیر جزء فعالیت های مورد علاقه شما در خانه می باشد؟

خواندن 12 / 55

0%

فیلم 29 / 55

0%

شطرنج 2 / 55

0%

بازی های کامپیوتری 7 / 55

0%

متفرقه 5 / 55

0%

آیا به ورزش کردن علاقه دارید؟

بله 37 / 49

0%

خیر 12 / 49

0%

از شغلم متنفرم

خیر 36 / 47

0%

بله 11 / 47

0%

کدام یک از فعالیت های زیر جزء فعالیت های مورد علاقه شما در بیرون از خانه می باشد؟

پیاده روی 14 / 47

0%

ورزش کردن 18 / 47

0%

استراحت در ساحل 6 / 47

0%

متفرقه 9 / 47

0%

تعداد افرادی که می شناسم ...

کم 7 / 45

0%

یه چند نفری 21 / 45

0%

خیلی 17 / 45

0%

وقتی به کار می روید چه احساسی دارید؟

همیشه خوشحال 12 / 43

0%

گاهی خوشحال 23 / 43

0%

همیشه ناراحت 4 / 43

0%

گاهی ناراحت 4 / 43

0%

همیشه میدانم که با افراد مختلف چگونه صحبت کنم ...

بله 26 / 41

0%

خیر 15 / 41

0%

عاشق شغلم هستم ...

بله 35 / 40

0%

خیر 5 / 40

0%

در مواقعی که در خانه هستم ، کسل نیستم ...

همیشه 8 / 39

0%

گاهی 26 / 39

0%

هیچ وقت 5 / 39

0%