شما می توانید با افزونه Modal Survey در عرض چند دقیقه یک پرسشنامه میزان رضایت مشتری طراحی کنید. مثال زیر بازخورد اثربخشی تیم فنی را با یک نظرسنجی ساده نمایش می دهد.

شما می توانید نتایج تجمیع شده را درست در زیر پرسشنامه مشاهده کنید و نمودار فردی را در انتهای نظرسنجی ببینید.

پشتیبانی ما چقدر سریع است؟

خیلی کند
کند
متوسط
خوب
عالی

پاسخی که از تیم پشتیبانی دریافت میکنید چقدر مفید است؟

کمکی نمی کند
تا اندازه ای کمک می کند
تقریبا مسائل حل می شوند
خوبه
عالیه

آیا از مکالمات تیم پشتیبانی راضی بودید؟

به هیچ وجه
دوست نداشتم
مناسب بود
خیلی خوب بود
خیلی دوست داشتم