سوالات و پاسخ ها می توانند در قالب متنی نمایش داده شوند. شما می توانید شماره سوال را برای دریافت متن سوال و شماره پاسخ برای دریافت متن پاسخ، تعداد و یا درصد آرا تعیین کنید.

در مثال ، اولین شرتکد، متن سوال را چاپ می کند، دومین شرتکد جواب را نمایش می‌دهد و دو شرتکد آخر درصد پاسخ ها و تعداد دقیق آرا را ارائه می دهند. مثال :چطور با این وب سایت آشنا شده اید؟

کاربران به گزینه ژاکت، 73.68% رای داده اند. (دقیقا 14 کاربر)

نوشته هایی که به صورت سبز رنگ نوشته شده اند توسط افزونه به صورت پویا ساخته می شوند که در ویرایشگر خود این عمل قابل انجام می باشد.

با کلیک بر روی این لینک می توانید تغییرات را مشاهده نمایید. در مرحله اول نظر سنجی را به اتمام برسانید سپس صفحه را Refresh نمایید.